BMD BAU

Sektor za izgradnju

BMD Bau d.o.o. se bavi izvođenjem radova u oblasti niskogradnje i visokogradnje.

Naš tim za izvođenje čine licencirani inženjeri arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i tehnologije.

Posedujemo mehanizaciju za izvođenje zemljanih radova: bager, bager sa dugom rukom, buldozere, kamione, valjkove itd. Na raspolaganju imamo više od 50 građevinskih mašina sa obučenim rukovaocima.

Naše angažovanje u oblasti niskogradnje uključuje uređenje puteva i uređenje vodotoka.

Imamo veliko iskustvo u izgradnji deponija i postrojenja za tretman otpada, sanacije i rekultivacije divljih deponija, sanacije istorijskog zagađenja i remedijacije zemljišta.

Specijalizovani smo za izgradnju i rekonstrukciju javnih fontana i javnih površina. Imamo iskustvo u izradi muzičkih fontana. Za potrebe naručilaca radimo redovno održavanje fontana. Vršimo nabavku i ugradnju mobilijara za opremanje javnih površina.

Postavljamo instalacije jake i slabe struje, kao i kompletne razvode električnih instalacija. Izrađujemo sve vrste razvodnih i komandnih ormana.

Vršimo specijalizovane građevinske radove: bušenje (tzv. kernovanje) armiranog betona, kamena, asfalta i cigle specijalnim mašinama sa dijamantskim sečivima i testerama.

Izrađujemo fizičke modele za ispitivanje hidrotehničkih objekata, vodnih tokova, pomorskih objekata, pristaništa, industrijskih objekata i sl. Vršimo ugradnju opreme, podešavanja instalacija, kompletnu pripremu za istraživanja i merenja na prelivima, turbinskim zahvatima, optočnim tunelima, brodskim prevodnicama, ustavama, zatvaračima i dr.

Vršimo izradu štampanog betona. Naš tim je obučen na specijalizovanim kursevima. U saradnji sa inostranim partnerima nudimo veliki izbor šara, tekstura, boja i preliva.

Nudimo usluge uređenja enterijera stambenih, poslovnih i višenamenskih objekata.

Izvodimo sve vrste zanatskih radova: demontaže, rušenja, zemljani radovi, zidarski radovi, betonski, armiranobetonski, tesarski, izolaterski, bravarski, keramičarski, kamenorezački, suvomontažni, gipsarski, fasaderski, molersko-farbarski, instalacije vodovoda i kanalizacije.

Reference