BMD BAU

Sektor za projektovanje

BMD Bau d.o.o. se bavi izradom planske i projektne dokumentacije.

Naše usluge obuhvataju faze od izrade planova detaljne regulacije, preko generalih i idejnih projekata sa studijama izvodljivosti, do projekata za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje i projekata izvedenih objekata, sa odgovarajućim 3D modelima i prezentacijama.

Izrađujemo kompletnu projektnu dokumentaciju za komunalne, industrijske i sve druge vrste građevinskih i arhitektonskih objekata, uz projekte svih potrebnih instalacija (elektro, hidro-mašinskih...).

Imamo veliko iskustvo u projektovanju i izgradnji deponija komunalnog i industrijskog otpada, te postrojenja za preradu otpada.

Nudimo kvalitetna i proverena rešenja za sanaciju divljih deponija i rekultivaciju zemljišta.

Specijalizovani smo za projekte uređenja javnih površina i objekata, kao što su parkovi, fontane, zalivne mreže, bazeni itd. Izrađujemo kompletnu projektnu dokumentaciju za muzičke fontane.

Projektujemo spoljne razvode kanalizacione i vodovodne mreže kao i unutrašnje vodovodne i kanalizacione mreže za sve vrste objekata.

Izrađujemo projekte elektroenergetskih instalacija jake i slabe struje.

Posedujemo licencu za izradu sertifikata o energetskim svojstvima objekata – energetskih pasoša.

Izrađujemo idejne i glavne projekte stambenih, poslovnih i višenamenskih objekata, kao i projekte uređenja enterijera privatnih i javnih objekata. Naš projektantski tim će vam ponuditi savremena rešenja i uskladiti vaše potrebe sa novim konceptima uređenja životnog i radnog prostora uz prezentaciju u vidu 3D modela.

Reference