BMD BAU

Reference

Deponije i tretman otpada

Imamo veliko iskustvo u projektovanju i izgradnji deponija komunalnog i industrijskog otpada, te postrojenja za preradu otpada. Nudimo kvalitetna i proverena rešenja za sanaciju divljih deponija i rekultivaciju zemljišta.

Sanacija i rekultivacija zemljišta

Nudimo kvalitetna i proverena rešenja za remedijaciju zemljišta - sanaciju istorijskog zagađenja zemljišta usled industrijskog zagađenja.

Specijalizovani radovi

Izrađujemo fizičke modele za ispitivanje hidrotehničkih objekata, vodnih tokova, pomorskih objekata, pristaništa, industrijskih objekata i sl. Vršimo izradu štampanog betona. Naš tim je obučen na specijalizovanim kursevima.

Fontane i javne površine

Specijalizovani smo za projektovanje, izgradnju i rekonstrukciju javnih fontana i javnih površina. Imamo iskustvo u izradi muzičkih fontana. Za potrebe naručilaca radimo redovno održavanje fontana. 

Arhitektura i enterijeri

Izrađujemo projekte stambenih, poslovnih i višenamenskih objekata. Nudimo usluge uređenja enterijera privatnih i javnih objekata.

Društveno korisne aktivnosti

Izrađujemo projekte stambenih, poslovnih i višenamenskih objekata. Nudimo usluge uređenja enterijera privatnih i javnih objekata.